Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 2011- o místním poplatku ze psů

 5.6.2011

 2011 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 1.1.2012

 2012 - o místním poplatku za provoz a odstraňování komunálního odpadu

 1.1.2013

 2014Jednací řád zastupitelstva obce .doc

1.1.2015

 1.2016  - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

1.1.2017

 2.2016_o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čaková

1.12.2016
 3.2016  o nočním klidu a regulaci hlučných činností

1.12.2016

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

  • Uloženy na úřední desce

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty