Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Rok  Číslo Název vyhlášky

Účinnost

2023

3/2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

01. 01. 2024

2023

2/2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01. 01. 2024

2023

1/2023

Obecně závazná vyhláška o o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01. 01. 2024

2022

 

Jednací řád zastupitelstva obce

19.12. 2022

2022

 1/2021

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01. 01. 2022

2020

 1/2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů: OZV 012020 psi.pdf

20. 06. 2020

2016

3/2016

Vyhláška HLUK .docx 

01. 12. 2016

2016

2/2016

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů

 

2011

 3/2011

Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 

 01. 01. 2012 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací