Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Dotace

 

Rok Název Dotace Vlastní zdroje
2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Čaková 2022    
2020

Obnova lesních porostů po vichřicích v lesích obce Čaková 2020

Výsledkem projektu je obnova produkčního potenciálu lesa a obnova všech funkcí lesa v katastrálním území obce Čaková Dalším výsledkem projektu je i eliminování rozsahu škod způsobených větrem.

 

   

 

 

logo_EU.jpg

OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO VICHŘICI EBERHARD V LESÍCH OBCE ČAKOVÁ 2019

projekt registr.číslo: 19/008/08410/780/000212/H001

operace: 8.4.1 - Obnova lesních porostů po kalamitách

záměr: Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách.

 

 

CZ_RO_B_C.jpgMZP_logo_RGB_v2.jpg

Zateplení budovy obecního úřadu obce Čaková spolu s výměnou zdroje tepla

projekt reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012103

ID.č. 115D316011991

Publicita_Zateplení budovy obecního úřadu obce Čaková spolu s výměnou zdroje tepla (1).pdf

Projektem je řešena realizace energetických opatření na budově obecního úřadu v obci Čaková. Jedná se o výměnu stávajících kotlů, zateplení obálky budovy, zateplení vnitřních prostor a zateplení střechy. Záměrem projektu je snížení energetické spotřeby budoby, čímž se předpokládá i snížení emise skleníkových plynů.

Celkové způsobilé výdaje: 2.050.701,- Kč

Dotace EU: 717.745,- Kč (35%)

Příspěvek příjemce podpory: 1.332.956,- Kč (65%)

Datum zahájení realizace projektu: 28.01.2021

Datum ukončení realizace projektu dle Dodatku č.1: 30.09.2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Čaková

 

 Loga: Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zvýšení bezpečnosti na silnici III/4583 v obci Čaková, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013024

Obec Čaková realizuje projekt, jehož cílem je zvýšit bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy na komunikaci III/4583 procházející obcí Čaková, a to formou instalace 2 ks měřičů rychlosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a to ve výši 342 000 Kč.

Celkové náklady projektu činní 360 000 Kč.

Projekt ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICI III/4583 V OBCI ČAKOVÁ - plakát