Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Územní plán obce Čaková

Územní Plán obce Čaková

 

Zpráva o uplatňování ÚP Čaková (2019 – 2023) - schválená


Zpráva o uplatňování Územního plánu Čaková 2019-2023 (návrh k projednání)

Vzor dokumentu pro uplatnění připomínky

 

Podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15 dnů ode dne doručení Zprávy uplatnit své písemné připomínky ke Zprávě u pořizovatele – zasláním na adresu:

Městský úřad Krnov
Odbor výstavby a životního prostředí
Oddělení územního plánování - Ing. Radomír Juna
Hlavní nám. 96/1
794 01 Krnov


K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží (§ 47 odst. 2 stavebního zákona).

 


Územní plán vydaný dne 20. 12. 2022

Úplné znění ÚP Čaková po Změně č.1

Změna č.1 ÚP Čaková


ÚP opětovné projednání ÚP ČAKOVÁ - ZMĚNA č.1 - UPRAVENÝ NÁVRH

Čaková-změna č. 1-odůvodnění-návrh pro opakované VP-květen 2022.pdf

Veřejná vyhláška opak.projednání Změna ÚP č.1.pdf

Čaková-změna č.1-návrh pro opakované VP-květen 2022.pdf

Čaková-změna č.1-změnový text-návrh pro opakované VP-květen 2022.pdf

1_ZAKLADNI_CLENENI.pdf

2_HLAVNI_VYKRES.pdf

3_DOPRAVA_TI.pdf

4_VYKRES_VPS.pdf

5_KOORDINACNI_VYKRES.pdf

6_VYKRES_ZPF.pdf


 

Územní plán - Změna č.1

veřejná vyhláška ÚP_Čaková-_Zm.č._1_-doručení_návrhu_oznáme.pdf

 

1_ZAKLADNI_CLENENI.pdf

2_HLAVNI_VYKRES.pdf

3_DOPRAVA_TI.pdf

4_VYKRES_VPS.pdf

5_KOORDINACNI_VYKRES.pdf

6_VYKRES_ZPF.pdf

 

Čaková-změna č. 1-odůvodnění-návrh pro VP-červen 2021.pdf

Čaková-změna č.1-návrh pro VP-červen 2021.pdf

Čaková-změna č.1-změnový text-návrh pro VP-červen 2021.pdf

 

Územní plán Čaková byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

ÚP-VV.jpg

Čaková-odůvodnění-vydaný-září 2019 - kopie.pdf

Čaková-územní plán- vydaný-září 2019.pdf

1_ZAKLADNI_CLENENI.pdf

1_ZAKLADNI_CLENENI-legenda.pdf

2_HLAVNI_VYKRES.pdf

2_HLAVNI_VYKRES-legenda.pdf

3_DOPRAVA_TI.pdf

3_DOPRAVA_TI-legenda.pdf

4_VYKRES_VPS.pdf

4_VYKRES_VPS-legenda.pdf

5_KOORDINACNI_VYKRES.pdf

5_KOORDINACNI_VYKRES-legenda.pdf

6_VYKRES_ZPF.pdf

6_VYKRES_ZPF-legenda.pdf

7_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf

7_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU-legenda.pdf