Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Participativní rozpočet

Participativní rozpočet

 

Schází ti něco ve tvém okolí?
Máš nápad, jak vylepšit naši obec?
Chceš se aktivně zapojit do obecního života?
Postrádáš kulturní, sportovní nebo relaxační vyžití?
Rád bys zkvalitnil životní prostředí, sousedská setkávání, vzdělávání či volnočasové aktivity?  

Nyní máš možnost – zapoj se do tvorby participativního rozpočtu.

 

 

 

Pravidla participativního rozpočtu 

Participativní rozpočet je proces, ve kterém občané rozhodují o využití části obecních financí, navrhují projekty na zlepšení obce.

 

Finanční limit

Obec Čaková stanovila částku 100.000 Kč. Realizace projektu nesmí překročit tento finanční limit. Do nákladů se započítává i cena za zpracování projektové dokumentace, pokud jde o stavební akce či úpravy.

 

Kdo může návrh podat

Fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm v obci Čaková. Za neplnoletou osobu může návrh podat plnoletá osoba s bydlištěm v obci Čaková

 

Podmínky pro uznání návrhu

  • Návrh musí sloužit obyvatelům obce Čaková.
  • Musí se týkat budovy, prostoru či pozemku ve vlastnictví obce.
  • Návrh musí být proveditelný a realizovatelný v kompetenci obce a technicky možný.
  • Celkové náklady na projekt nesmí přesáhnout stanovený finanční limit včetně DPH.
  • Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti komerčních subjektů ani mít náboženský či politický charakter.
  • Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a řádně vyplněna. (příloha č.1)

  

Časový harmonogram       

Termín pro podávání žádostí: 3. 7. – 31.7. 2024
Kontrola a úprava žádostí:   1. 8. – 10. 8. 2024
Prezentace a společná diskuze:   19.8. – 23. 8. 2024
Hlasování komise: 26. 8. 2024
Příprava realizace vítězného projektu: od září 2024
   

 

 

Postup

1. Vyplníte formulář
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Podáním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely projektu. K žádosti mohou být přiloženy přílohy (obrázky, mapy,…)

2. Odevzdání formuláře

Termín pro podávání žádostí je od 3. 7. – 31.7. 2024. Žádost můžete odevzdat osobně na  Obecním úřadě v Čakové, nebo emailem na adresu starosta@cakova.cz


3. Kontrola a úprava žádostí

Každý návrh bude předložen k přezkoumání, zda splňuje všechny podmínky a je proveditelný. Pokud bude třeba návrh upravit nebo doplnit, předkladatel bude vyzván k úpravě či doplnění. Žádost, která nebude splňovat stanovená kritéria, bude vyřazena. Předkladatel bude informován o případném vyřazení.


4. Prezentace a společná diskuze

Projekty, které splní veškeré podmínky, budou představeny občanům prostřednictvím webových stránek obce a Facebooku. Zároveň se uskuteční společné veřejné setkání, kde budou projekty prezentovány. V případě zájmu si žadatel může na tomto setkání svůj návrh osobně představit.


5. Hlasování komise
Hlasovací komise bude složena z členů zastupitelstva. Každý člen komise bude mít k dispozici dva kladné hlasy a jeden záporný hlas. Kladné hlasy mohou být rozloženy mezi jednotlivé projekty, ale mohou být stejně tak přiřazeny oba k jednomu projektu. Záporný hlas může být udělen projektu, který člen komise nechce podpořit; jeho udělení však není povinné. Po sečtení všech hlasů budou návrhy seřazeny podle jejich pořadí. V případě shody proběhne losování. 


6. Příprava a realizace vítězného projektu
Vybraný projekt bude ze strany obce zrealizován do konce roku 2024. V odůvodněných případech může být termín realizace projektu prodloužen do 30. 6. 2025.

 

 

Pokud je to potřeba, lze po předchozí domluvě uskutečnit osobní konzultace. 
Petr Náhlý - starosta obce
602 668 616

 

 

 

Příloha č.1 - Formulář.docx